Typologie dle tibetské medicíny

Jste typ Ohně, Větru nebo Hlenu?

Každý člověk chce být zdravý, silný a šťastný. Jenže každý z nás k tomu potřebuje něco jiného. Dobrým vodítkem může být typologie, kterou používá už po staletí Sowa Rigpa, tradiční tibetská medicína. Otestujte se, jestli ve vašem těle převažuje životní energie ohně (tripa), větru (lung) nebo hlenu (beken) a vydejte se na cestu ke zdraví, síle a rovnováze.

Jestli si myslíte, že existuje jedna zázračně zdravá dieta nebo zaručeně zdravý životní styl, mýlíte se. Selský rozum správně napovídá, že co jednomu prospívá, druhého může naopak ničit. Nejsme přece všichni stejní. Naučte se proto dobře znát sami sebe a rozpoznat, co prospívá a škodí konkrétně vám. Hned na začátku našeho seriálu o tibetské medicíně vám přinášíme test, který si můžete udělat sami doma během několika minut. 

V ordinaci lékaře tibetské medicíny by se vám dostalo pokročilejší diagnostiky, ale podle charakteristik vašeho těla, psychiky, povahy, životního stylu a nejčastějších obtíží si můžete udělat sami poměrně přesnou představu o tom, jaký jste typ.  Výsledkem může být sedm různých typů - čisté typy ohně, větru a hlenu, nebo typy kombinované, tedy oheň-vítr, oheň-hlen a vítr-hlen anebo velmi vzácný, vyvážený typ. 

Co jsou životní energie

Termín „životní energie“ (tib. nyepa) nám připadá cizí, protože západní medicína se obvykle zabývá jenom fyzickou stránkou lidské bytosti, případně se zabývá odděleně psychickými onemocněními. Všechny východní tradice, vedle tibetské medicíny i čínská medicína nebo indická tradice, však vnímají člověka jako psycho-energo-somatický celek, tedy zabývají se také energetickou úrovní, která má významný vliv na tělo i psychiku.

Naučit se uvažovat o životních energiích nemusí být z počátku jednoduché, protože k tomu nejsme vychováváni. Už na základní škole jsme se však všichni učili o tom, že existují čtyři různá skupenství, a to pevné, kapalné, plynné a plazma. A to je dobrý začátek k pochopení životních energií. O tom, jestli se například H20 bude manifestovat jako led, voda nebo pára, rozhoduje totiž podle moderní fyzicky právě odlišná vnitřní energie, tedy konkrétně to, jakými silami na sebe částice H20 nebo jakékoli jiné látky vzájemně působí.

Stejně jako moderní fyzici, i tradiční tibetská medicína tedy mluví o různých typech energie, které dávají vzniknout základním pěti elementům, tedy zemi (vše pevné), vodě (vše tekuté), větru (vše pohyblivé), ohni (vše horké). Pátým elementem je prostor, v němž se čtyři další objevují. 

Pět elementů se na úrovni lidského těla projevuje jako tři základní energie: Energie větru(lung) symbolizuje všechen pohyb v těle, tedy cirkulaci krve a pohyb srdce, nervový systém, ale také přemýšlení a smyslové vjemy. S energií ohněnebo žluči (tripa) je spojeno všechno horké, tedy zejména udržování teploty v těle, metabolické procesy, práce jater nebo žlučníku, ale taky intelekt. Nakonec energie hlenu (beken), to jsou tekutiny (krev, břišní tekutina, mezikloubní tekutina), tuk  a svalová hmota.

Jak s energiemi nakládat

Jak je zřejmé z výše popsaného, aby naše tělo fungovalo, potřebujeme vždy všechny tři typy životní energie. Pokud jsou vítr, oheň a hlen v rovnováze, cítíme se dobře na fyzické i psychické úrovni, tedy jsme zdraví a šťastní. Obvykle však v rovnováze nejsou. Jak jsme psali výše, rovnovážný typ je poměrně vzácný. Mnohem častěji máme převahu některých energií a naopak nedostatek jiných. Nerovnováha na úrovni vnitřních energií je příčinou mnoha zdravotních problémů, a proto ideální cestou ke zdraví a prevencí všech nemocí je neustálá snaha dosáhnout vnitřní energetické rovnováhy.

Přebytek určité životní energie můžete vyrovnat svojí stravou, ale také životním stylem(spánek, sport, volnočasové aktivity, sex a další aspekty vašeho života). Jste-li nemocní nebo pokud již trpíte nějakými zdravotními nebo psychickými obtížemi, typologie se rovněž stane základem pro vaši léčbu podle tibetské medicíny.

Tabulka typologie, která Vám pomůže rozklíčovat, jaký typ jste.