Moudrost Východu v přístupu 21. století

To, co tibetská a funkční medicína sdílí, je celostní přístup k člověku a hledání opravdových příčin nemoci. Jsoou zaměřené na celého člověka, nikoli na jednotlivé choroby. Oba přístupy se soustředí na řešení faktorů způsobujících nemoci, což ve většině případů jsou dieta, životní styl, životní prostředí a jiné. Tibetská a funkční medicína mají podobné cíle, používají ale odlišné metody.

Sowa rigpa - tradiční Tibetská a Himalajská medicína 

Sowa rigpa doslova znamená „věda uzdravování” (sowa – léčení, uzdravování, anebo i vyživení, rigpa – věda, ale také vědomí). Druhý význam tohoto termínu je „podpora vědomí”. Řečeno zkrátka, sowa rigpa je cesta ke zdraví a spokojenosti.  

Sowa rigpa vnímá člověka jako celek. Mysl ovlivňuje tělo a tělo ovlivňuje mysl. Mostem mezi nimi je energie. Základní koncept pro fyzické a psychické zdraví je podle TTM právě rovnováha na všech úrovních.

Tibetská medicína má téměř 4 000 let zkušeností v léčení a prevenci nemocí. V dnešní době nabývá paradoxně tibetská medicína na své aktuálnosti více než kdy dříve. Velké uplatnění totiž nalézá při řešení takzvaných civilizačních onemocnění. Co na ní mám ráda je to, že nám do rukou dává nástroje, díky nimž si v mnoha ohledech můžeme pomoci sami, pokud svému tělu nasloucháme a vnímáme ho. 

Funkční medicína

Jedná se o rychle se rozvíjející oblast klasické medicíny, jakousi její evoluci, která lépe řeší potřeby 21. století. Funkční medicína hledá opravdové příčiny nemocí a nesnaží se jen odstranit symptomy propuknutých onemocnění. Řeší ne jenom izolovaný seznam zdravotních symptomů, ale interakci všech možných faktorů, které mohou ovlivnit zdravotní stav komplexně a z dlouhodobého hlediska. Je založena na evidence based vyzkumech a využivá moderní technologie pro diagnostiku a léčbu.